Orar Liceul Darmanesti

orar 

Orar clase Liceul Tehnologic Darmanesti

     Modificat mai. 2018

LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTI

 

 

 

REZULTATELE FINALE

ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPARE A POSTURILOR DE ÎNGRIJITOARE LA LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEȘTI/ GRĂDINIȚA CU PROGRAMUL PRELUNGIT NR 1 DĂRMĂNEȘTI

r. Crt

Nume și prenume

Punctaj

probă scrisă

Punctaj

Interviu

Punctaj

final

Rezultat
  ASANDEI   SIMONA - - - Eliminat (lipsă cazier)
  CONTA   EMILIA - - - Neprezentat
  CONSTANTIN LACRAMIOARA 60 76,66 68,33 Respins
  DOCAN   COCA 60 90 75 Admis
  MARIAN   LILIANA 60 70 65 Respins
  PĂDUREANU   IULIANA 90 95 92,5 Admis
  PAL   MARTA - - - Neprezentat
  PANTIRU   MARIA 60 81,66 70,83 Respins
  VIZITIU   MIHAELA -     Neprezentat

Membrii comisiei:

Președinte comisie,

Dr. Pop Iuliana

Notă:  conform art.29 al.(3) din HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut: minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

Director,

Prof. Asandei Maria

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Tehnica

Sport