Orar Liceul Darmanesti

orar 

Orar clase Liceul Tehnologic Darmanesti

     Modificat mai. 2018

Viitorul Scolii  este verde!

afis1

„Viitorul școlii este verde” este noua deviză a elevilor de la Liceul Tehnologic

Dărmănești.

Proiectul „Viitorul școlii este verde” finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL

România, prin Programul Spaţii verzi se va desfășura în perioada 15 aprilie-31 iulie la Liceul

Tehnologic din Dărmănești.

Proiectul își propune amenajarea unui spațiu verde în curtea școlii în vederea formării

conștiinței și conduitei ecologice în rândul elevilor. A fost iniţiat de Asociaţia « O Şansă Şcolii »,

având ca parteneri Liceul Tehnologic Dărmănești şi Primăria orașului.

Obiectivele vizează formarea conștiinței, conduitei și atitudinii ecologice a elevilor,

părinților, cadrelor didactice și a membrilor comunității locale; transformarea comportamentelor

cotidiene ale elevilor în stiluri de viață ecologice; antrenarea elevilor, cadrelor didactice,

indiferent de disciplină, în activități practice de conservare a mediului. Educația pentru protecția

mediului este un proces de lungă durată, cu rezultate care se văd într-un interval îndelungat.

Lansarea proiectului a avut loc la Liceul Tehnologic Dărmăneşti prin informarea elevilor,

cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii locale despre scopul, obiectivele şi

activitaţile proiectului. Printre invitaţi s-au numărat, din partea Primăriei Oraşului Dărmăneşti

primarul localităţii, d-l Constantin Spiridon, d-na Genica Chiţurlea, secretar, d-na Alina Stoica,

consilier în managementul de proiecte; din partea Ocolului Silvic d-na inginer Hadarag Camelia

Mihaela, d-l tehnician silvic, Ungureanu Gheorghe şi d-l tehnician Stoica Neculai. Consiliul

local a fost reprezentat de domnul Jinga Petoil, iar Centrul Europe Direct Comăneşti de

managerul Narcis Jitaru. Au fost prezente şi doamnele Cornelia Bindileu, director la Şcoala

Gimnazială Nr.2 Dărmăneşti şi d-a Ionela Lupaşcu, director la Şcoala Plopu Dărmăneşti, cadre

didactice de la şcoli din localitate, reprezentanţi ai Poliţiei şi ai bisericilor ortodoxa şi catolică din

Dărmăneşti.

Activităţile propuse sunt variate. Popularizarea proiectului în cadrul comunităţii s-a

realizat printr-un Marş ECO la care au luat parte elevi din clasele primare şi de liceu. Au avut

loc deasemeni activităţi de ecologizare a unor zone din imediata apropiere a şcolii, dezbateri pe

teme ecologice, plantare de pomi fructiferi şi arbuşti ornamentali. Vor urma concursuri de creţie,

colectare selectivă de materiale reciclabile, un cros al ecologiştilor la care vor participa şi elevi

de la celelalte şcoli din localitate.

Avem datoria de a respecta darurile naturii, mediul înconjurător și viața in toate formele

ei. Se doreşte formarea în rândul elevilor a unui comportament reponsabil, apropierea lor de

activităţile în aer liber asigurarea unui loc în care aceştia să îşi manifeste creativ personalitatea și

să-și petreacă util timpul liber, desprinzându-i de tentația obiceiurilor nesănătoase.

Opinia prezentată aparține exclusiv autorului, Fundația pentru Parteneriat și MOL Romania nu

pot fi făcuți în nici un fel răspunzători de felul în care se folosesc informațiile.

 

 

 

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Tehnica

Sport