Orar Liceul Darmanesti

orar

Orar clase Liceul Tehnologic Darmanesti

     Modificat 29.09.2019

Informatii  inscriere in Clasa Pregatitoare   2018  Liceul Tehnologic Darmanesti

Metodologie înscriere în invățământul primar - Calendar înscriere

Strazi Arondate Liceul Tehnologic Darmanesti

Precizari privind desfășurarea evaluarii psihosomatice in vederea înscrierii in clasa pregătitoare an școlar 2018-2019Vă informăm că pentru anul şcolar 2018 – 2019 avem aprobate în planul de şcolarizare un număr de 2 clase, respectiv 50 de locuri, pentru clasa pregătitoare.

  

Condiţii de înscriere în învăţământul primar

    (1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.

    

      (1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

  (2) Înscrierea copiilor prevăzuţi la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialişti, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Director,

Prof. Asandei Maria

Invitaţie

În data de 2 martie 2018, între orele 10 -12 vă invităm să vizitati unitatea noastră în cadrul activităţii ,,Ziua porţilor deschise”,pentru clasa pregătitoare.

Părinţii şi copiii sunt aşteptaţi cu drag!

Director,

Prof. Asandei MariaANUNŢ

Înscrierile pentru clasa pregătitoare se realizează în perioada 8 Martie-26 Martie 2017 , între orele 08:00-18:00

Pentru cei care nu se încadrează în programul afişat, vă rugăm să sunaţi la secretariatul unităţii, la numărul de telefon:0234356646.


ACTE NECESARE

-cerere-tip de la unitatea şcolară,

-originalul şi fotocopie a actului de identitate al părintelui sau tutorelui,

-originalul şi fotocopie a certificatului de naştere al copilului,

-copie a documentului cu rezultatele evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (dacă este cazul).

       -în cazul  în care  parinții sunt  divorțați  este  necesară  si o  copie  dupa  hotararea de  divorț .

 

Director,

Prof.Asandei Maria

 


   (1) În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale şi specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

  (2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situaţia prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

  a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

  b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;

  c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

  d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

Extras din Metodologia de inscriere în clasa pregătitoare

OM 324714.02.2017


 TEL VERDE 0800816234

Informații la Secretariatul liceului

tel 0234356646

Fotografii Clasa pregatitoare

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Tehnica

Sport