Orar Liceul Darmanesti

orar

Orar clase Liceul Tehnologic Darmanesti

     Modificat 29.09.2019

LICEUL EHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTI

 

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE

                        Pentru anul şcolar 2019-2020 Liceul Tehnologic Dărmăneşti are aprobate 2 clase pregătitoare - 50 locuri.

                        Părinţii şi copii sunt invitaţi să viziteze şcoala în cadrul activităţii ”Ziua porţilor deschise” 1 MARTIE 2019.

 

                        Înscrierea copiilor în clasa Pregătitoare se va face în perioada :

04 martie-22 martie între orele 08.00-18.00

 

                        Informaţii suplimentare veţi obţine la şedinţele cu părinţii la grădiniţe şi la secretariatul Liceului Tehnologic Dărmăneşti.

            Persoană de contact: MINCĂ ANA-MARIA

                                               Tel: 0234/356646

                                              TEL VERDE :  0800816234

DOSARUL DE ÎNSCRIERE  va cuprinde:

•    cerere-tip de la unitatea şcolară,
•    originalul şi fotocopie a actului de identitate al părintelui sau tutorelui,
•    originalul şi fotocopie a certificatului de naştere al copilului,
•    copie a documentului cu rezultatele evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (dacă este cazul).
•    în cazul  în care  părinții sunt  divorțați  este  necesară  si o  copie  după  hotărârea de  divorț.


Fotografii clasa pregatitoare

Orar comisie pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice   prescolari

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Tehnica

Sport