Orar Liceul Darmanesti

orar

Orar clase Liceul Tehnologic Darmanesti

     Modificat 29.09.2019

Home

Dorim pentru elevii noştri:
•    Oferirea unui mediu de învăţare care să încurajeze dezvoltarea potenţialului individual şi a responsabilităţilor personale;
•    Asigurarea respectului, egalităţii şi demnităţii fiecărui individ, respectarea diversităţii etnice şi culturale;
•    Realizarea unor parteneriate reale cu familiile elevilor şi comunitatea locală;
•    Recunoaşterea şi aprecierea valorilor;
•    Oferirea unor programe educative variate şi atractive;
•    Dezvoltarea abilităţilor de gândire creativă şi critică;
•    Încurajarea iniţiativei ;
•    Implementarea noilor tehnologii informaţionale;
•    Crearea unui climat de învăţare propice dezvoltării personalităţii şi o puternică etică a muncii;
•    Implicarea în programe educaţionale în scopul facilitării i procesului  de integrare europeană;
•    Asigurarea tuturor tinerilor de  şanse egale în obţinerea unei calificări profesionale adecvate, la standarde europene, printr-o ofertă care să răspundă nevoilor fiecărui individ.
•    Dezvoltarea abilităţilor de gândire creativă şi critică;
•    Încurajarea iniţiativei ;
•    Implementarea noilor tehnologii informaţionale;
•    Crearea unui climat de învăţare propice dezvoltării personalităţii şi o puternică etică a muncii;
•    Implicarea în programe educaţionale în scopul facilitării i procesului  de integrare europeană;
•    Asigurarea tuturor tinerilor de  şanse egale în obţinerea unei calificări profesionale adecvate, la standarde europene, printr-o ofertă care să răspundă nevoilor fiecărui individ.

VIZIUNEA
Şcoala noastra îşi propune să dezvolte un învăţământ de nivel european: acces la educaţie pentru toţi elevii (învăţământ incluziv), performanţă pentru fiecare elev, cadre didactice motivate, colaborare, cooperare, toleranţă şi deschidere.
Dorim să organizăm procesul de învăţământ astfel încât să creştem şansele de reuşită ale tuturor absolvenţilor noştri.

Se urmăreşte astfel:

•    La nivelul învatamntului preşcolar sa dobândească deprinderi de bază în ceea ce  priveşte comportamentul (relaţionarea în grupul de copiii), să se adapteze cu uşurinţă cerinţelor ciclului primar;
•    La nivelul învatamntului primar să continue studiul cu succes în înv gimnazial;
•    La ciclul gimnazial posibilitatea de a urma liceul;
•    La ciclul liceal  – filiera  teoretică  - posibilitatea de a continua studiile în instituţii de învăţământ superior;
•    La ciclul liceal  - filiera  tehnologică - posibilitatea de a se încadra în producţie şi de a-şi dezvolta aptitudinile în şcoli postliceale şi în învăţământul superior;

 

 

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Tehnica

Sport